Linkedin

Vedubox

One of the Best LMS Software According to the 2024 Capterra Value Report: Vedubox!

Kurumlar Video Konferans İle Nasıl Güçlenir? Birbirine dijital ağlarla bağlanmış bir dünyada yaşıyoruz. İstediğimiz yerden, istediğimiz zaman, internet aracılığıyla birbirimize ulaşabiliyoruz. Bu erişim, kurumlara büyük bir zenginlik sunuyor: Video Konferans. Video konferansı basitçe, iki veya daha fazla yerle, eş zamanlı olarak görüntülü konuşmayı sağlayan bir teknoloji olarak tanımlayabiliriz. Bu teknolojiyi kullanan şirketlerin %94’üne göre, video konferanslar aracılığı ile gerçekleştirilen online toplantılar sadece maliyeti düşürmekle kalmıyor aynı zamanda verimliliği de artırıyor. Peki gerçekten video konferans avantajlı bir teknoloji mi? Kurumların bu teknolojiyi kullanmalarındaki sebep ne? Video konferans hangi konularda çözüm sağlıyor? Para ve zaman kazanın Video konferansın kurumlar tarafından çokça tercih edilmesinin en önemli sebebi, seyahat masraflarını ortadan kaldırması. Araştırmalara göre, video konferansı tercih eden şirketler seyahat maliyetlerinden %30 oranında bir tasarruf sağlıyor. Bu da günümüzde video konferansı şirketlerin ayrılmaz bir parçası haline getiriyor. Ayrıca, kaza, rötar, otel işlemleri ve hava koşulları gibi faktörler, şirketlerin zaman kaybetmesine ve çalışanların motivasyonlarını yitirmesine sebep oluyor. Video konferans ise bu gibi sorunların önüne geçtiği için şirkete zaman kazandırıyor, haliyle bu da şirkete verimlilik olarak geri dönüyor. Kurumunuzdaki verimliliği artırın Video konferans sayesinde şirketlerin %94’ü, aynı zamanda iş verimliliklerinin de büyük oranda arttığını söylüyor. Bunun sebebi ise gayet basit. Video konferans, kurumlar arası ya da kurum ile kullanıcı arasındaki iletişimi hızlı ve pratik hale getirir. Kolay dosya paylaşımı ve interaktif iletişim imkanları gibi diğer özellikler bir araya geldiğinde iş verimliliklerini büyük oranda arttırırlar. Bu sayede, iş ve çalışan verimliliğini artırmak isteyen şirketler ya da kurumlar, video konferans ile dijital ve pratik bir çözüm elde etmiş olurlar. Coğrafi sınırları video konferans ile ortadan kaldırın Web ağlarıyla örülmüş dijital dünyamızda, video konferans aracılığıyla yurt dışındaki herhangi bir ofise ya da çalışana rahatça bağlanabilirsiniz. Küresel şirketlerin %16’sının tamamen uzaktan çalıştığı bir dünyada, video konferans teknolojisi, coğrafi sınırları ortadan kaldırır. Aynı zamanda bu şirketlerle iletişim kurmamızın da anahtarı haline gelir. İnsanlarla kolay ve etkileyici bir iletişim kurun İletişim kurduğunuz insanın vücut dilini ve yüz ifadesini görmek, daha hızlı ve daha etkili bir şekilde işbirliklerinde bulunmanızı sağlar. Bu nedenle görüntülü görüşme imkanı sunan video konferanslar sayesinde, oturduğunuz yerden çok daha güçlü bir iletişim kurabilirsiniz. Ayrıca, video konferansta bulunan insanların, kendilerini ait hissettikleri alanlardan (ev, ofis, kafe vs.) toplantıya katılması, toplantı sırasındaki iletişimi daha samimi bir seviyeye taşır. Dijital iş gücünüzü geliştirin İçinde bulunduğumuz dijital çağda, video konferans size sadece para ve zaman kazandırmaz, ayrıca dijital iş gücünüzü etkinleştirmenizi de sağlar. Çalışanların ya da kurumların kendi aralarında gerçekleştirdikleri video konferans deneyimleri, ekiplerin karar vermesini hızlandırır. Küresel olarak işbirliği yapma yeteneklerini geliştirir. Müşteri memnuniyetini artırın Şirketlerin ya da kurumların video konferansı tercih etmelerindeki bir diğer sebep, ya da diğer sebeplerin en güçlü sonucu: Müşteri memnuniyeti. Her türlü kurumsal faaliyetin dijitalleştiği bu çağda, video konferans sayesinde rakiplerinizin bir adım önünde olmak, size müşteri memnuniyeti olarak geri dönecektir. Kısacası; • Para ve zaman kazanmak, • toplantıları hızlıca sonuca bağlamak, • iş verimliliğini artırmak, • kesintisiz ve limitsiz bir iletişim aracına sahip olmak, hem kurum içi memnuniyeti hem de müşteri memnuniyetini artırır. Hangi video konferans sistemini tercih etmelisiniz? Bir video konferans sisteminin en önemli özellikleri arasında çok sayıda katılımcının görüntü ve ses kalitesi kaybı olmadan farklı noktalardan toplantıya katılabilmesi, toplantının kaydının yapılabilmesi, gelişmiş ekran paylaşımı ve raporlama yer alır. Sunduğu kullanım çeşitliliği ve kolaylığı ile bulut tabanlı bir video konferans sistemi tercih etmeniz gerekiyor. Bulut tabanlı video konferans sayesinde kurumlar hızlı, pratik ve ekonomik iletişimin anahtarını elde ediyor. www.vedubox.com’un entegre sistemi, video konferanslarınıza sunum yapma ve interaktif katılım sağlama imkanı kazandırarak iletişimi güçlendiriyor. Siz de deneyin. Kuruluma gerek yok. Hemen kullanmaya başlayın!

We live in a world connected by digital networks. We can reach each other from anywhere, at any time, via the internet, which offers great value to companies: Video Conferencing.

We can simply define video conferencing as a technology that enables video conversations simultaneously with people from two or more locations. According to 94% of companies taking advantage of this technology, online meetings through video conferencing not only reduce costs but also increase productivity.

So is video conferencing really an advantageous technology? What is the reason for companies to use this technology? What does video conferencing provide solutions for?

Save money and time

The most important reason why companies prefer video conferencing is that it eliminates travel expenses. According to research, companies that prefer video conferencing save 30% on travel costs. It makes video conferencing an integral part of companies today.

Besides, factors such as accidents, delays, hotel operations and weather conditions cause companies to waste time and team to lose their motivation. The companies save time thanks to video conferencing because it prevents such problems, which in turn brings the company efficiency.

Increase productivity in your company

94% of companies say their business productivity has improved thanks to video conferencing dramatically. This result is not surprising at all because video conferencing makes communication between companies or between users and organizations quick and practical. Other features, such as secure file sharing and interactive communication opportunities, significantly increase business productivity.

In this way, companies that want to increase business and employee efficiency have obtained a digital and practical solution with video conferencing.

Eliminate geographical boundaries with video conferencing

In our digital world built with web networks, you can conveniently connect to any office or employee abroad through video conferencing. In a world where 16% of global corporations work entirely remotely, video conferencing technology eliminates geographical boundaries. It also becomes the key to contacting these companies because they have no physical office.

Communicate quickly and impressively with people

Seeing the body language and facial expression of the person you communicate with enables you to collaborate more quickly and more effectively. That’s why video conferencing, which covers video calling, lets you communicate more powerfully from your seat.

Also, the attendance of the people in the video conference from the areas they feel they belong to (home, office, café, etc.) takes the communication during the meeting to a more intimate level.

Enhance your digital workforce

Within the digital age, video conferencing not only saves you money and time, but it also enables you to activate your digital workforce. The experience of videoconferencing between employees or companies accelerates the process of decision making. It also improves their ability to collaborate globally.

Increase customer satisfaction

Another reason why companies prefer video conferencing is customer satisfaction. In this era, when we can digitalize almost all kinds of corporate activities, being one step ahead of your competitors through video conferencing will return to you as customer satisfaction.

Long story short;

  • Saving time and money,
  • Shortening decision-making processes,
  • Increasing productivity,
  • Having an uninterrupted and unlimited communication tool increases both internal and customer satisfaction.

Which video conferencing platform should you choose?

One of the essential features of a video conferencing system is that many participants can join the meeting from different points without loss of image and audio quality, record the meeting, advanced screen sharing and reporting.

You need to choose a cloud-based video conferencing system with the variety and ease of use it offers. With cloud-based video conferencing, companies get the key to fast, practical and economic communication.

www.vedubox.com’s integrated system enhances communication by adding presentations and interactive participation to your video conferences.

You try too. No installation required. Start using it now!